• Logo

Usluge

Kao područje rada društva izdvajaju se usluge implementacije sustava upravljanja iz područja cyber sigurnosti, sukladno međunarodno priznatim normama sigurnosti informacija, kontinuiteta poslovanja, upravljanja rizicima i sustavima upravljanja uslugama.

ISO 27001

Sustav upravljanja sigurnošću informacija (Information Security Management System) je sustav koji osigurava povjerljivost, cjelokupnost i dostupnost informacija neovisno je li riječ o digitalnom, tiskovnom ili neopipljivom obliku te na taj način štiti organizaciju od poslovnih rizika.

ISO 22301

Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management System) je sustav koji uspostavlja spremnost organizacije na incident i osigurava neprekinutost rada kritičnih poslovnih procesa te na taj način osigurava održivost poslovanja.

ISO 20000

Sustav upravljanja uslugama (Service Management System) je sustav koji upravlja poslovnim procesima društava koje zasnivaju poslovanje na uslugama. Sustav osigurava poslovno postupanja nužna za osiguranje samoodrživosti životnog ciklusa poslovnih usluga.

O nama

O nama

PSI d.o.o je društvo koje se bavi savjetovanjem i uspostavama sustava upravljanja prema međunarodno priznatim normama, prvenstveno orijentirano prema cyber sigurnosti.
Iz područja ekspertize posebice se može izdvojiti višegodišnje iskustvo na osiguranju sukladnosti sustava sigurnosti informacija (ISO 27001), kontinuiteta poslovanja (ISO 22301), upravljanjima rizicima (ISO 31000) te upravljanja uslugama (ISO 20000).
Značajan dio svojih aktivnosti društvo provodi na području EU i država GCC-a.